Các bước hỗ trợ tạo tài khoản ChatGPT OpenAI

Hiện tại ChatGPT chưa hỗ trợ đăng ký tài khoản ở Việt Nam, để đăng ký được tài khoản cần kết nối VPN sang nước có hỗ trợ và cần có 1 số điện thoại ở nước đó để nhận code xác mình khi tạo tài khoản.

Nhằm hỗ trợ các khách hàng tạo tài khoản ChatGPT để trải nghiệm. Xin hướng dẫn các bước để tạo tài khoản Openai:

Bước 1:

  • Gửi địa chỉ email mà anh chị muốn tạo tài khoản (không cần gửi mật khẩu mail).

Bước 2:

  • ADuy sẽ tạo account theo email anh/chị cung cấp.
  • Sẽ có 1 mail được gửi từ OpenAI vào mailbox của anh/chị.

– Anh/Chị vào mở mail và chọn Verify email address (như hình bên dưới)

Bước 3:

  • Sau khi anh chị đã Verify email xong, ADuy sẽ tiến actvie tài khoản anh chị.